Епархијски савет

Епархијски савет

Његово Преосвештенство Епископ канадски Г. Митрофан, Председник

Високо пречасни архимандрит Герман (Богојевић), Члан

Крстоносни прото-презвитер Милован Средојевић, члан

Прото-презвитер, Др, Горан Гојковић, члан

Прото-презвитер Дејан Обрадовић, члан

Прото-презвитер Ђуро Самац, члан

Прото-презвитер Владимир Вранић, члан

Презвитер Милорад Делић, члан

Господин Рајко Ђурђевић, члан

Господин Јеленко Тубић, члан

Господин Милан Лешић, члан

Господин Зоран Панкеричан, члан

Господин Душан Колунџић, члан

Господин Никола Новаковић, члан

Госпођа Мима Ивошевић – Кобилски, члан

***

Bishop +Mitrofan,President 

Very Rev. Archimandrite German (Bogojevic), Member

Very Rev. Stavrophor Milovan Sredojevic, Member

Very Rev. Dr. Goran Gojkovic, Member

Very Rev. Dejan Obradovic, Member 

Very Rev. Djuro Samac, Member

Very Rev. Vladimir Vranic, Member

Rev. Milorad Delic, Member

Rajko Djurdjevic,Member

Jelenko Tubic, Member

Milan Lesic, Member

Zoran Pankerican,Member

Dusan Kolundzic,Member

Nikola Novakovic,Member

Mima Ivosevic-Kobilski, Member